TITJUR Комисия/Италия Решение на Съда от 27 януари 1987 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 275/85.