Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8130 – Imerys/Alteo certain assets) (Text av betydelse för EES)