Lieta T-88/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 5. jūlija spriedums – Spānija/Komisija (ELFLA – 2007. – 2013. gada plānošanas perioda pēdējais izpildes gads – Dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana – Lēmums, ar kuru noteiktas summas atzīst par atkārtoti neizmantojamām saistībā ar lauku attīstības programmu Estremaduras autonomajam apgabalam – Aprēķina metode – Regulas Nr. 1698/2005 69. panta 5.b punkts – Tiesiskā paļāvība)