Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7921 — Cinven/Kurt Geiger) (Текст от значение за ЕИП)