СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЯ НА ЕС В АФГАНИСТАН ЗА ПЕРИОДА 2014—2016 г.