Писмен въпрос E-5372/06 зададен от Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) на Комисията. Разбираемост на етикети и информация за потребителите