Дело C-142/15 P: Определение на Съда (девети състав) от 10 март 2016 г. — SolarWorld AG/Brandoni solare SpA, Global Sun Ltd, Silicio Solar SAU, Solaria Energia и Medio Ambiente SA, Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Член 263 ДФЕС — Критерий за пряко засягане — Явно неоснователна жалба — Дъмпинг — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китай — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 8 — Предложение за ценови ангажимент от китайските производители и износители — Приемане от Комисията — Освобождаване от антидъмпингови мита — Обжалване на решението за приемане — Недопустимост)