Henri de Compten 24.3.1995 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston 26.1.1995 antamasta tuomiosta yhdistetyissä asioissa T-90/91 ja T-62/92, Henri de Compte vastaan Euroopan parlamentti (Asia C-90/95 P)