Решение (ЕС) 2016/255 на Комисията от 23 февруари 2016 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан$