Регламент (ЕО) № 322/2004 на Комисията от 23 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2000 за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти$