Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 227/11