Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 227/11