Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9893 — C&G/Fischer/Craftnote) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 227/11