Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9893 – C&G / Fischer / Craftnote) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 227/11