Дело T-525/15: Определение на Общия съд от 5 април 2016 г. — Petro Suisse Intertrade/Съвет