Решение на Общия съд от 27 януари 2016 година относно съдебната ваканция