Решение на Съвета от 25 юли 1978 година за създаване на Консултативен комитет по обучение на стоматолози$