Заключение на генералния адвокат Sharpston представено на21 септември 2006 г.