Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 1/2016/SC от 28 април 2016 година относно вътрешното поделяне на разходите [2016/1660]