SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1231/91 van de heer Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Coördinatie op communautair vlak van de publikatie en verspreiding van brochures over plattelandstoerisme