Решение на Съда (пленарен състав) от 27 април 2004 г.$