TITJUR Macchiorlati Dalmas/Върховен орган Заключение на генералния адвокат Roemer представено на2 февруари 1965 г. # Macchiorlati Dalmas & Figli срещу Върховен орган на ЕОВС. # Дело 21-64.