Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10315 — BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 236/05