Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/307 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение за 243-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда$