Окончателен доклад на служителя по изслушването — Nynas/Shell/Harburg refinery assets (M.6360)