Kohtuasi C-678/20 P: Laboratorios Ern, S.A. 7. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-53/19: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ versus EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)