Писмен въпрос E-4843/06 зададен от Jens-Peter Bonde (IND/DEM) на Комисията. Малта