Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 394/05