Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 394/05