Решение на Съда (шести състав) от 9 септември 1999 г.