Писмен въпрос P-1627/05, зададен от Christine De Veyrac (PPE-DE) на Комисията. Trade in textiles