2007/161/ES: Odločba Komisije z dne 10. avgusta 2006 o združljivosti koncentracije s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3592) (Besedilo velja za EGP)