2007/161/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 10. augusts ), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen ) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3592) (Dokuments attiecas uz EEZ)