2007/161/EB: 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas dėl koncentracijos suderinamumo su bendrąja rinka ir EEE susitarimu (Byla Nr. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3592) (Tekstas svarbus EEE)