2007/161/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä elokuuta 2006 , yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3592) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)