2007/161/EÜ: Komisjoni otsus, 10. august 2006 , millega koondumine kuulutatakse kokkusobivaks ühisturuga ja EMP lepinguga (Juhtum nr COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3592 all) (EMPs kohaldatav tekst)