/* */

Дело F-143/15: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 юли 2016 г. — Dietrich/Парламент (Публична служба — Договорно нает служител — Предсрочно прекратяване на договора — Дата, на която изтича срокът на предизвестието — Спиране на срока на предизвестието — Нова дата, на която изтича срокът на предизвестието — Акт, който не е увреждащ — Просрочена жалба по административен ред — Възражение за недопустимост — Явна недопустимост — Член 83 от Процедурния правилник)