Регламент (ЕО) № 2027/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде$