Решение на Съда (четвърти състав) от 17 февруари 2016 г.$