EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 94/17/COL (2017. gada 31. maijs) izbeigt oficiālo izmeklēšanas procedūru saistībā ar atbrīvojuma noteikumu izbraukuma pakalpojumiem saskaņā ar 2014.–2020. gada diferencēto sociālā nodrošinājuma iemaksu shēmu (Norvēģija) [2018/595]