Neuvoston päätös (EU) 2016/202, annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksella perustetussa talouskumppanuussopimuskomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta talouskumppanuussopimuskomitean työjärjestyksen hyväksymiseen