Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1643 van de Commissie van 5 november 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de geldigheidsduur van de goedkeuring van de werkzame stoffen calciumfosfide, denatoniumbenzoaat, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron en zèta-cypermethrin (Voor de EER relevante tekst)