Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1643 tal-5 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi calcium phosphide, denathonium benzoate, haloxyfop-P, imidacloprid, pencycuron u zeta-cypermethrin (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)