A Bizottság (EU) 2020/1643 végrehajtási rendelete (2020. november 5.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a kalcium-foszfid, a denatónium-benzoát, a haloxifop-P, az imidakloprid, a pencikuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagok jóváhagyási időtartama tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)