Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation (forelagt i overensstemmelse med artikel 293, stk. 2, i TEUF)