PROPCELEX Регламент (EO) № 563/2006 на Съвета от 13 март 2006 година за сключване на Споразумението за партньорство между Европейската общност и Соломоновите острови за риболов край Соломоновите острови