Наредба № 118 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на спирането