PROPCELEX Решение на Съвета от 27 април 2006 година за подписване и временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за някои аспекти на авиационните услуги