Становище на представителя на държавите от ЕАСТ относно проекторешение по дело COMP/E-1/38.113 — Prokent/Tomra — Заседание от 27 март 2006 г. на Консултативния комитет на ЕО за ограничителни практики и господстващо положение