Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП$